Gå til hovedindhold

Prækvalifikation til øststøtte projekter

Indhold

  Trafikministeriet, Prækvalifikation

  Som led i den danske sektorintegrerede øststøtte har Trafikministeriet i samarbejde med de estiske, lettiske og litauiske trafikministerier identificeret en række transportprojekter med miljømæssige aspekter. Projekterne administreres af Trafikministeriet.

  Følgende 2 projekter ønskes iværksat snarest:

  1. Bicycle route network planning, Riga (Letland)
  2. Noise monitoring in Tallinn Airport due to flight operations (Estland)

  Følgende projekter forventes at blive iværksat i begyndelsen af 2002:

  1. Risk assessment and management in Muuga port (Estland)
  2. Control of transportation of dangerous goods (Letland)
  3. Technological and ecological control posts for diesel locomotives (Litauen)
  4. Storage and cleaning of polluted ballast and soil in Skersabaliai (Litauen)
  5. Urban public transport (route planning), Vilnius (Litauen)
  6. Railway track maintenance system (Litauen)

  Trafikministeriet skal anmode om interessetilkendegivelser fra konsulentfirmaer om at blive opfordret til at afgive tilbud på en eller flere af disse opgavers gennemførelse. Anmodningen om interessetilkendegivelser gælder samtlige af de ovennævnte projekter til trods for, at de 6 sidstnævnte projekter ikke påbegyndes førend primo 2002.

  Interessetilkendegivelsen skal ledsages af en erklæring om, i hvilket omfang firmaet har udbetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 13. maj 1997, og skal indeholde oplysninger om firmaets økonomiske nøgletal for de sidste 3 år og om firmaets erfaringer med udførelse af lignende opgaver med oplysning om rekvirent og størrelsen af de pågældende opgaver.

  Interessetilkendegivelsen for samtlige projekter skal være Trafikministeriet, 3. kontor i hænde senest den 17. august 2001 kl. 12.00. Trafikministeriet vil i løbet af 14 dage opfordre et begrænset antal af de interesserede firmaer til at afgive et tilbud på udførelse af de 2 førstnævnte projekter. Tilbudsafgivelsen forventes at ville strække sig over 4 uger, hvorefter Trafikministeriet i løbet af 2 uger vil indgå kontrakt med tilbudsgivere.

  De firmaer, der bliver prækvalificeret til de 6 projekter, der forventes påbegyndt primo 2002, vil ligeledes få besked herom i løbet af 14 dage. Tidshorisonten for tilbudsafgivelsen for disse projekter er endnu ikke fastlagt.

  Materiale vedrørende de enkelte projekter kan rekvireres hos Trafikministeriet, Bongki Engel 33924348 eller Lisbet Lykke Holm 33923357.

  Der afholdes informationsmøde vedrørende projekterne ”Bicycle route network planning, Riga (Letland)” og ”Noise monitoring in Tallinn Airport due to flight operations (Estland)” i Trafikministeriet, Frederiksholms kanal 27F, 1220 København K. den 12. september 2001 kl. 10.00 til 11.00 i mødelokale H2, Færøsk pakhus. Der er afsat ½ time per projekt i ovennævnte rækkefølge. Tilmelding til informationsmødet sker ved henvendelse til ovennævnte personer i Trafikministeriet.

  Indkaldelse til informationsmøde vedrørende de sidstnævnte 6 projekter vil blive udsendt til de indbudte virksomheder på et senere tidspunkt.