Regeringens aktionsplan mod unge fartbøller

19. marts 2001

Trafikministeren og justitsministeren har i dag på et pressemøde præsenteret regeringens nye aktionsplan mod unge fartbøller.

 -Regeringen vil ikke stiltiende være vidne til, at vi gang på gang oplever dødsulykker på grund af de unges hasarderede kørsel, siger trafikminister Jacob Buksti og justitsminister Frank Jensen.

Regeringen har derfor udarbejdet en aktionsplan, der omfatter følgende initiativer:

  • Indførelse af fængselsstraf/samfundstjeneste for de allergroveste overtrædelser af færdselsloven. (Lovforslag fremsættes i løbet af kort tid med henblik på, at loven kan træde i kraft i løbet af sommeren 2001)
  • Indførelse af en klippekortsordning for kørekort. (Arbejdsgruppen kommer med sine anbefalinger i løbet af sommeren 2001)
  • Indførelse af en ordning med kørekort på prøve, der indebærer en skærpet reaktion på groft uforsvarlig kørsel de første to år efter, at man har fået førerretten første gang. Ordningen medfører, at der i forbindelse med inddragelse af førerretten, indføres et yderligere krav om fornyet køreundervisning og prøveaflæggelse. (Lovforslag fremsættes i løbet af kort tid med henblik på, at loven kan træde i kraft i løbet af sommeren 2001)
  • Igangsættelse af kampagne, der bl.a. betoner forældrenes muligheder for at påvirke de unges trafikholdninger og adfærd. (Kampagnen forventes at kunne igangsættes i løbet af efteråret 2001)
  • Igangsættelse af projektet ”Unge bilister – risiko og hastighed”, hvor unge vil få mulighed for at køre meget hurtigt under betryggende vilkår. (Projektet forventes at kunne igangsættes i løbet af sommeren 2001)
  • Midlertidig inddragelse af køretøj ved grove overtrædelser af færdselsloven. (Loven forventes at kunne træde i kraft i begyndelsen af 2002)
  • Videreudvikling af køreuddannelsen. (Forslag til revision af køreuddannelsen vil foreligger ultimo 2001)

-Med denne aktionsplan tager regeringen kampen op mod de unges hasarderede og hensynsløse kørsel. Hvert år dræbes mere end 500 mennesker i trafikken, og for høj hastighed er ofte årsagen. Det vil vi ikke acceptere. Det skal være klart for de unge, at handlinger har konsekvenser, og ikke mindst, når det kan gå ud over sagesløse, siger trafikminister Jacob Buksti.

-Med de nye initiativer vil vi gøre op med myten om, at vild og hasarderet bilkørsel er smart og modigt. Vi vil sende det klare signal, at det skal have alvorlige konsekvenser at udsætte andre menneskers liv og førlighed for fare, også når det gælder bilkørsel, siger justitsminister Frank Jensen.

 

Initiativerne i aktionsplanen retter sig  ikke kun imod de unge, men omfatter også alle øvrige bilister, som ikke overholder de gældende færdselsregler.