Gå til hovedindhold

SAS og sikkerheden

Indhold

   DR-TV’s Rapportens udsendelse sidste torsdag aften havde som sit væsentligste budskab, at SAS af hensyn til indtjening og ønsket om præcision siden begyndelsen af 80’erne har slækket på sikkerheden.

  -Jeg vil i den forbindelse gerne understrege, at luftfartssikkerheden skal være i top. Konstateres der fejl i selskaberne eller myndighedernes kontrolsystemer, skal de rettes hurtigst muligt. Her i Danmark er tilsyn med luftfartsselskaberne delegeret til Statens Luftfartsvæsen (SLV). Tilsynet baserer sig på kontrol af og tilsyn med selskabernes egen kontrol, og dette system anvendes i alle europæiske lande, siger trafikminister Jacob Buksti.

  Det er en kendsgerning, at luftfart  i forhold til andre transportformer, er en relativ sikker transportform. SAS har 350.000 operationer (start/landinger) om året. SAS har siden sin start for mere end 50 år siden har haft fem havarier med i alt 100 dødsfald. Det seneste havari - med 15 døde – var i 1969 i Los Angeles. Til sammenligning dør der ca. 500 personer om året på de danske veje.

  -Udsendelsen omtalte to sager – sagen om de 26 ”groundede” fly, og sagen om den eksploderede motor fra april sidste år. I sagen om de 26 fly, der ikke overholdt vedligeholdelsesprogrammet, var der tale om klare fejl – både i SAS kontrolsystem og i de statslige myndigheders kontrol. Det ved vi, og lige så snart det blev opdaget, gik man i gang med at sørge for, at det ikke kunne gentages. Trafikministeriet har i hele forløbet presset på for, at SLV sikrede, at SAS forbedrede sine procedurer og kontrol, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

  -Det er klart utilfredsstillende, at der kan ske et sådant svigt i systemerne, og sagen har bl.a ført til at der er blevet gennemført en fuldstændig gennemgang af SAS´ systemer – netop for at undgå en gentagelse – ligesom det fælles skandinaviske tilsyn med SAS bliver revideret for at sikre et mere effektivt tilsyn, siger trafikminister Jacob Buksti.

  I sagen om den eksploderede motor fra april 2000, bør det for god ordens skyld tilføjes, at Trafikministeriet uden tøven bevilgede Havarikommissionen op til 500.000 kr. til at få gennemført den ønskede uvildige undersøgelse af motoren. Havarirapporten om motoren er netop kommet i august måned og har bl.a. ført til, at SLV har udgivet et særligt luftdygtighedsdirektiv om installation af olieforbrugsmålingssystem samt temperaturovervågning. Direktivet træder i kraft den 1. november 2001.