SAS/Maersk-sagen

27. juli 2001

 

Det fremgår af dagspressen d.d., at trafikminister Jacob Buksti, som følge af samråd i sagen om SAS’ og Maersks samarbejde, er nødt til at afbryde sin ferie.

I den anledning skal det præciseres, at trafikminister Jacob Buksti, som planlagt, er tilbage i sin funktion mandag den 30. juli 2001.

I øvrigt bemærkes, at det føromtalte samråd er fastsat til tirsdag den 14. august 2001.