Statslig puljestøtte giver positive resultater

19. september 2001

 

Trafikminister Jacob Buksti udsender i dag pjecen ”Gode og sikre veje – kræver en indsats”. Pjecen beskriver en række projekter, der er skabt i samarbejde mellem stat, amt og kommune. Karakteristisk for alle de beskrevne projekter er, at de gode og positive resultater ikke ville være blevet de samme uden støtte fra Trafikministeriets Trafik- og Rådighedspuljer.

Gennem tilskud fra puljerne til kommuner og amter har Vejdirektoratet på vegne af Trafikministeriet realiseret en række projekter, som støtter regeringens politik på miljø- og trafiksikkerhedsområdet. Projekterne dækker et bredt spektrum af eksempler på gode løsninger. F.eks. fremme af cykeltrafik, støjdæmpning gennem facadeisolering og støjskærme, hastighedsdæmpning i boligområder, fremkommelighed for busser, samt forbedret miljø og trafiksikkerhed på indfaldsveje.

-Dette er en samling af gode eksempler på projekter, som viser, at støtten fra Trafik- og Rådighedspuljen har været med til at gøre en forskel. Projekterne har fået et løft og givet kommunerne lyst til at prøve nyt eller at gøre en ekstra indsats. Jeg håber, det kan virke som inspiration for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i amter og kommune, udtaler trafikminister Jacob Buksti.

Rådighedspuljen administreres af Vejdirektoratet for Trafikministeriet. Puljen støtter blandt andet projekter til forbedring af trafiksikkerhed og miljø i kommuner og amter med 60 mio. kr. årligt. Vejdirektoratet administrerede i perioden 1995-99 den del af Trafikministeriets Trafikpulje, der støttede projekter i amter og kommuner.      

Pjecen fås ved henvendelse til Vejdirektoratet eller kan ses på www.vejsektoren.dk

Kontaktpersoner: Afdelingschef Niels Tørsløv, Vejdirektoratet tlf. 33413631 og fuldmægtig Lis Lørup, Vejdirektoratet tlf. 33413279.