Studenter til Selskabsenheden samt 3. kontor

24. oktober 2001

 

Trafikministeriet søger

Studenter

 

Trafikministeriets Selskabsenhed og 3. kontor søger hver en student til at løse opgaver sammen med kontorets sagsbehandlere.

 

Den ugentlige arbejdstid er ca. 20 timer, og ansættelsen sker i henhold til organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT.

 

Til Selskabsenheden – som er nyoprettet – søges en stud.polit. Selskabsenheden beskæftiger sig blandt andet, i samarbejde med fagkontorerne, med løsning af konkrete opgaver i forbindelse med stiftelse, køb og salg af virksomheder og selskaber samt opfølgning på økonomi mv.

 

3. kontor beskæftiger sig blandt andet med internationale spørgsmål på transportområdet, herunder EUsamarbejdet. Den pågældende student skal fortrinsvis beskæftige sig med arbejdsopgaver i forbindelse med Trafikministeriets behandling af EU-sager, herunder Danmarks formandskab i EU i 2002.

 

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, er du meget velkommen til at ringe til Flemming Schiller på telefon 3392 4382 (Selskabsenheden) og kontorchef Jørn Holdt på telefon 3392 4338 (3. kontor).

 

Ansøgning, hvori angives, hvorvidt en eller begge stillinger søges, bedes mærket “Studenterjob“, og sendes til:

Trafikministeriet

Personale- og Sekretariatskontoret

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

– hvor den skal være modtaget senest fredag den

9. november 2001, kl. 12.00.