Gå til hovedindhold

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Indhold

   

   

  Trafikministeriet har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet pjecen: ”Tal om trafiksikkerhed i kommunerne – 2000”, der i de kommende dage udsendes til alle landets kommuner.

  I pjecen er det muligt at se tal for trafiksikkerheden i hver enkelt kommune – baseret på et gennemsnit af ulykkestallene de sidste 3 år.

  I kort og tabeller vises antallet af ulykker med personskader pr. 10.000 indbyggere, antallet af ulykker med cyklister pr. 10.000 indbyggere og endelig angives, hvilke kommuner, der har udarbejdet en lokal plan for trafiksikkerhed.

  En nyligt offentliggjort undersøgelse fra Vejdirektoratet peger entydigt på, at lokale handlingsplaner blandt andet er med til at sætte trafiksikkerheden i kommunen højere op på den politiske dagsorden.

  I forbindelse med offentliggørelsen af pjecen udtaler trafikminister Jacob Buksti:

  - Med pjecen får borgere og lokalpolitikere mulighed for at se, hvordan det står til med trafiksikkerheden i kommunen – ligesom det er muligt at sammenligne med for eksempel nabokommunerne.

  I pjecen kan borgerne også se, om kommunen og lokalpolitikerne har valgt at prioritere trafiksikkerheden på den politiske dagsorden ved at vedtage en lokal handlingsplan. Det tror jeg er væsentligt, ikke mindst set i lyset af, at der som bekendt er kommunevalg senere i år.

  Det er glædeligt, at 131 kommuner har vedtaget en sådan plan og yderligere 45 kommuner har vedtaget en anden form for plan, hvor trafiksikkerheden ofte indgå, men stadig mangler op mod en tredjedel af landets kommuner at vedtage en handlingsplan for trafiksikkerhed.

  Jeg tror, pjecen kan medvirke til at skabe øget opmærksomhed om trafiksikkerheden i lokalområdet – og kan inspirere de kommuner, der endnu ikke har vedtaget lokale mål for trafiksikkerheden til at få udarbejdet og vedtaget en handlingsplan.

  Pjecen kan afhentes i Trafikministeriets betjentstue og vil snarest muligt være at finde på Trafikministeriets hjemmeside: www.trm.dk