Gå til hovedindhold

Trafikminister Jacob Buksti´s kommentar til SAS-bestyrelsens redegørelse

Indhold

   

  Trafikminister Jacob Buksti har i dag fra SAS’ bestyrelse modtaget redegørelsen vedrørende den ulovlige aftale mellem SAS og Maersk. Trafikminister Jacob Buksti siger i den anledning:

  -     Jeg er tilfreds med, at jeg nu har fået bestyrelsens redegørelse, som jeg har bedt om. Jeg noterer mig, at bestyrelsen placerer et klart hovedansvar for den ulovlige aftale hos afgåede vice koncernchef Vagn Sørensen og udtaler kritik af tidl. koncernchef Jan Stenberg. Jeg noterer mig også, at bestyrelsen har sørget for tiltag, der skal forhindre gentagelser.

  -     Den ulovlige aftale som SAS/Maersk har indgået har været klart uacceptabel. Det har hele tiden været afgørende for mig, at der blev skabt den nødvendige klarhed over sagen. Jeg har derfor været i tæt for­bindelse med min norske og svenske kollega herom.

  -     Jeg noterer med tilfredshed, at bestyrelsen samtidig med denne redegørelse har besluttet, at der skal gennemføres en uafhængig granskning af bestyrelsens rolle i sagen. Herved undgås, at be­styrelsen tager endelig stilling til sin egen rolle i sagen.

  -Jeg håber, at resultatet af denne granskning foreligger snart, således at der kan sættes et punktum i denne sag, så SAS kan arbejde videre med at udvikle selskabet til gavn for de rejsende.