Trafikminister Jacob Buksti´s kommentarer til udbygningen af strækningen Ønslev-Sakskøbing til motorvej:

18. oktober 2001

 

-På baggrund af den dybt tragiske og meget beklagelige ulykke, som i går skete lige uden for Guldborgsundtunnelen på strækningen Ønslev-Sakskøbing, har en del politikere og folketingskandidater i lokalområdet slået til lyd for, at nu måtte det planlagte projekt for udbygning af strækningen til motorvej fremskyndes. Blot for fuldstændighedens skyld: Vi er i gang med udbygningen til motorvej. Man kan selvfølgelig diskutere om det er passende efter en så tragisk ulykke at drage konsekvenser i den offentlige debat. Men når det nu sker, vil jeg gerne kommentere de fremkomne synspunkter.

-Regeringen har allerede grebet bolden. Projektet for udbygning af Ønslev – Sakskøbing til motorvej blev således vedtaget i starten af året, bevillingen til projektet fremgår af årets forslag til finanslov og den såkaldte VVM-undersøgelse – der blandt andet indeholder en miljøvurdering af projektet - er igangsat.

-Efter den udarbejdede tidsplan, der udover VVM-undersøgelsen med tilhørende offentlig høring også indeholder vedtagelse af anlægslov, ekspropriationer, detailprojektering og anlæg, kan den udbyggede motorvej åbnes for trafik i år 2007. Alle vejprojekter har en række faser, som skal gennemgås. En del af faserne, for eksempel VVM-undersøgelsen er simpelthen lovbundne, og kan derfor ikke springes over.

-Man kan altså dårligt klandre regeringen for ikke at være opmærksom på strækningen og behovet for at udbygge den – og heller ikke for at være specielt langsommelig. Til dem, der mener, at processen kan fremrykkes væsentligt må jeg spørge: Er det offentlighedsfasen, der skal indskrænkes? Er det miljøvurderingen, der skal svækkes? Er det Folketingets behandling, der skal reduceres? Er det ekspropriationsreglerne, der ikke skal overholdes?

-Jeg har hele tiden ment, at projektet skal gennemføres så hurtigt som muligt, og Vejdirektoratet gennemgår derfor løbende tidsplanen for at vurdere, om det med fornuft kan lade sig gøre at skrue dele af processen i vejret, så vi evt. kan vinde tid, og måske fremrykke åbningstidspunktet – men jeg må understrege, at hvis gældende love og regler skal overholdes, så er der højst sandsynligt tale om måneder og ikke om år.

-Endelig er det - som det ser ud i øjeblikket -  væsentligt at slå fast, at der er en del, der tyder på, at det primære problem i forbindelse med den tragiske ulykke ikke skyldes vejen eller vejens udformning, men derimod meget tæt tåge, muligvis kombineret med for høj hastighed