Gå til hovedindhold

Trafikministeren underskriver aftaler med Letland og Litauen om nye øststøtteprojekter

Indhold

   

  Trafikminister Jacob Buksti underskrev den 27.-28. august 2001 tillægsaftaler for år 2002 til landeaftaler med henholdsvis den lettiske og den litauiske trafikminister vedrørende igangsættelse af henholdsvis et nyt projekt i Letland og fire nye projekter i Litauen i 2002.  De fem projekter, som er en del af Trafikministeriets miljørelaterede øststøtteprogram på transportområdet i de baltiske lande, har et samlet budget på ca. 16 mill. kr. Letland og Litauen skal stå for en medfinansiering på ca. 10% af omkostningerne.

  Projektet i Letland drejer sig om kontrol af vejtransport af farlig gods, og tre af de fire projekter i Litauen omhandler en opgradering af jernbanesystemet. Det fjerde projekt drejer sig om en forbedring af den offentlige transport i Vilnius.

  Underskrivelsen af de to tillægsaftaler til landeaftalerne med Letland og Litauen fandt sted i Bjørneborg i Finland i forbindelse med det første møde mellem de nordiske transportministre og de baltiske transportministre.

  Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

  -Det er en stor glæde for mig at kunne underskrive aftaler med min lettiske og min litauiske kollega om fem nye øststøtteprojekter, som skal sættes i gang i 2002. Især fordi jeg ved, at her er tale om højt prioriterede projekter fra modtagerlandenes side, som både opgraderer forskellige transportsystemer, og som reducerer de skadelige indvirkninger på miljøet. Projekterne skal desuden også ses som et led i forberedelserne på landenes fremtidige indtræden i EU.

  Yderligere oplysninger kan rekvireres hos Lisbet Lykke Holm (tlf: 33 92 33 57) og Bongki Mikkel Engel (tlf: 33 92 43 48).