Trafikministeriet overdrager Combus a/s til ARRIVA Danmark A/S

02. april 2001

 

Efter en ekstraordinær generalforsamling i dag i Combus a/s, hvor staten indskød ny kapital i selskabet, er Combus-handlen med ARRIVA Danmark A/S blevet afsluttet, og Trafikministeriet har overdraget Combus a/s til den ny ejer.

Af de væsentligste elementer i den nu afsluttede handel kan nævnes, at staten, som nævnt, forudgående har indskudt ny kapital på 140 mio. kr. samt eftergivet selskabet det tidligere ydede ansvarlige lån på 100 mio. kr. Herudover har staten stillet en række garantier over for ARRIVA. Garantierne skal sikre ARRIVA, at selskabet har de værdier, der har ligget til grund for ARRIVA’s købstilbud. Selskabets finansielle kreditorer har bidraget med nedskrivning af Combus’ gæld med 100 mio. kr.

Trafikminister Jacob Buksti udtaler:

-Som et led i den politiske aftale bag finansloven for 1999 blev det aftalt, at staten skulle afhænde Combus. I forlængelse heraf vedtog Folketinget i december 1998 en ændring af loven om DSB busser, således at trafikministeren blev bemyndiget til at afhænde selskabet.

-Det er dermed lang tids bestræbelser, som har båret frugt, og som har resulteret i, at Combus i dag er blevet overdraget til ARRIVA.

-Jeg er glad for, at salget nu er helt på plads. Dermed er der skabt klarhed for de ansatte, og dem som har med Combus at gøre, idet jeg har tillid til, at busdriften fortsættes og udvikles på en tilfredsstillende måde, såvel til gavn for de ansatte som de daglige brugere.