Ændring af luftfartsloven skaber forbedrede regler for passagererne

10. december 2002

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af luftfartsloven, som betyder, at Danmark kan ratificere den såkaldte Montreal-konvention, som bl.a. indfører nogle ens regler for ansvar for passagerer, rejsegods og gods inden for luftbefordringen.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg er glad for Folketingets positive modtagelse og behandling af lovforslaget. Vedtagelsen betyder, at vi kan ratificere konventionen, som blev undertegnet i maj 1999. Konventionen træder efter hensigten i kraft i 2003, når samtlige EU-lande har fortaget en koordineret ratifikation.

-Lovændringen betyder ikke de store ændringer for danske EU-luftfartsselskaber, der allerede er omfattet af EU-forordninger med lignende regler. De væsentligste ændringer i forhold til de allerede gældende erstatningsbestemmelser vedrører grønlandske og færøske luftfartsselskaber, der nu også bliver omfattet af f.eks. regler om ubegrænset erstatningsansvar for passagerers død eller tilskadekomst. Samtidig skabes der forbedrede regler for passagerne i relation til spørgsmålet om udbetaling af forskudsbeløb i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke.