Økonomien i faste forbindelser

13. februar 2002

 

Trafikminister Flemming Hansen har følgende  kommentar til dagens omtale af de faste forbindelsers økonomi på baggrund af henvendelse af 7. februar 2002 til trafikministeren fra Socialdemokratiet:

-Jeg har allerede i sidste uge meddelt, at jeg vil indkalde forligspartierne til en drøftelse, når rapporten om økonomien i de danske landanlæg til Øresundsforbindelsen er færdig.

-Rapporten forventes at ligge færdig i marts måned, hvorefter mødet med forligspartierne vil blive afholdt.

-Det har ingen mening at afholde et møde på nuværende tidspunkt, da det fornødne grundlag for en beslutning ikke foreligger.

-På mødet med forligspartierne vil det også  være muligt at drøfte de emner, der er nævnt i henvendelsen fra Socialdemokratiet.