Gå til hovedindhold

Afskaffelse af kompensation for takstnedsættelse i den lokale og regionale kollektive trafik

Indhold

  I anledning af dagens udtalelser i pressen om afskaffelse af kompensation for takstnedsættelse i den lokale og regionale trafik udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Der indgår i regeringens forslag til finanslov 2003 et forslag om at afskaffe statens kompensation til DSB, trafikselskaber, amter og kommuner for nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive trafik med 10%.  Bortfaldet af kompensationen skal have virkning fra 1. januar 2004.

  -Det stillede forslag har imidlertid ikke til hensigt at forringe vilkårene for den kollektive trafik.

  -Hensigten er tværtimod den at bruge pengene på en anden måde, som skønnes at være til større fordel for den kollektive trafik.

  -Undersøgelser har således vist, at effekten af takstnedsættelsen har været meget begrænset, når man ser på passagertallet.  

  -Samtidig viser erfaringen, at produktforbedringer som kortere rejsetider og bedre regularitet giver større effekter for passagerantallet end takstnedsættelser.

  -Regeringen foreslår derfor at anvende takstnedsættelsesmidlerne til delvis finansiering af en målrettet indsats til forbedring af jernbaneinfrastrukturen. Det ligger således regeringen stærkt på sinde, at sportilstanden forbedres, så der kan opnås kvalitetsforbedringer til gavn for befolkningen.

  -Regeringen har i overvejelserne om ordningens ophør lagt vægt på, at amterne får den fornødne tid til at tilpasse taksterne og den kollektive trafikforsyning til en situation uden statslig tilskud.

  -Desuden skal det understreges, at overførslen af de omtalte midler til Banestyrelsen er udtryk for en reel opjustering af Banestyrelsens bevilling til forbedring og opretning af jernbanenettet. Midlerne lægges således oven i de midler, som Banestyrelsen får i henhold til en aftale indgået af den tidligere regering, og som dækker perioden fra 2000 til 2004 (begge år inklusive). 

  -Jeg lægger således afgørende vægt på, at der ikke er tale om en nedprioritering af den kollektive trafik. Der er derimod tale om at bruge midlerne på en anden og bedre måde, der giver større fordel for den samlede kollektive trafik.