Gå til hovedindhold

Bedre vilkår for transport mellem Danmark og Polen

Indhold

  På et møde i dag i Warszarwa mellem de polske og danske myndigheder med deltagelse af Dansk Transport og Logistik - DTL - og International Transport Danmark - ITD - er det lykkedes at forhandle sig frem til en afskaffelse af de bilaterale tilladelser ved vejtransport mellem Polen og Danmark. Ordningen træder i kraft 1. januar 2003.

  Aftalen betyder, at de to lande fremover ikke skal udveksle kørselstilladelser mellem polske og danske vognmænd. Dermed fjernes overflødigt bureaukrati i kørslen mellem de to lande.

  Hidtil har transport mellem Polen og Danmark krævet tilladelse reguleret ved kvoter.

  Der er ikke truffet aftale om ændringer i reglerne for cabotagekørsel, d.v.s. rent indenlandske transporter med udenlandske køretøjer. Det er fortsat ikke muligt at udføre cabotage i Polen og Danmark. Udførelse af cabotagekørsel må således afvente det endelige forhandlingsresultat om optagelse af ansøgerlande i EU.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg er meget tilfreds med den aftale, Færdselsstyrelsen i dag har indgået med de polske myndigheder. Jeg lægger i denne forbindelse vægt på, at Danmark i vores EU-formandskabsperiode viser vejen og allerede nu tager konsekvenserne af det udvidede indre transportmarked med en så vigtig samarbejdspartner som Polen.

  - Samtidig indebærer aftalen en væsentlig forenkling af de administrative byrder for både vores transporterhverv og vore myndigheder. Endelig lægger jeg vægt på, at aftalen er kommet i stand i et konstruktivt og fremadrettet samarbejde med erhvervsorganisationerne DTL og ITD.

  Kontaktperson: Kontorchef Theo Rabenberg, Færdselsstyrelsen. Tlf.: 33929434. Mobiltlf.: 40511557