Gå til hovedindhold

Bredt forlig om færgebetjeningen af Bornholm

Indhold

  Regeringen har i dag indgået forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm.

  Aftalen indebærer, at taksterne reduceres markant, at rutestrukturen omlægges, at færgebetjeningen af Bornholm udbydes, og at BornholmsTrafikken omdannes til et aktieselskab.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Med denne aftale har et meget bredt flertal i Folketinget skabt klare rammer for de næste års færgebetjening af Bornholm.

  -Jeg er glad for, at regeringen således har 170 mandater bag takstnedsættelser, udbud, rutestrukturomlægning og omdannelsen af BornholmsTrafikken til aktieselskab. Det er store og vigtige processer, der skal være med til at sikre Bornholm en moderne og tidssvarende trafikbetjening.

  Det er besluttet, at der årligt afsættes 40 mill. kr. til takstreduktioner i forhold til det nuværende takstniveau:

  • Der afsættes 4 mill. kr. til at indføre gratis rejser for børn under 12 år.
  • Der afsættes 15 mill. kr. til nedsættelse af godstaksterne til og fra Bornholm svarende til en gennemsnitlig takstnedsættelse på 30 pct.
  • Der afsættes 21 mill. kr. til takstnedsættelser for passagerer. Takstnedsættelsen vil blive udmøntet på grundlag af det bornholmske Kontaktråds tanker.

  Hermed fremtidssikres færgebetjeningen af Bornholm med et mærkbart lavere takstniveau til gavn for Bornholm og det bornholmske erhvervsliv.

  -Jeg er også meget tilfreds med,  at vi kan sikre ganske betydelige takstnedsættelser for både persontransport og godstransport. Det vil have stor betydning for både den enkelte bornholmer og for det bornholmske erhvervsliv og beskæftigelsen, udtaler trafikminister Flemming Hansen.

  ./.

  Endvidere indeholder aftalen, som vedlægges, følgende hovedpunkter om den fremtidige færgebetjening:

  • Nedlæggelse af ruten mellem Rønne og København.
  • Etablering af en kombineret gods- og passagerrute mellem Rønne og Køge.
  • Opretholdelse af en hurtigfærgeforbindelse mellem Rønne og Ystad efter udløbet af den nuværende forsøgsordning.
  • En markant udvidelse af godskapaciteten.
  • Sikring af en moderne og tidssvarende færgebetjening, der er tilpasset de nuværende og de fremtidige trafikmønstre. Der sker en tilpasning mellem den udbudte kapacitet og efterspørgslen. Dette betyder bl.a., at der vil blive flere afgange i nogle dele af året og færre i andre dele.
  • Udbudet gennemføres i 2003 og med forventelig driftsstart for det vindende rederi i efteråret 2004.

   

  Med aftalen er der et særdeles bredt flertal bag det forslag til lov om BornholmsTrafikken A/S, som er fremsat i dag (L 35).