DSB står ikke umiddelbart foran en omdannelse til aktieselskab

12. november 2002

I anledning af dagens artikel i Berlingske Tidende om DSB udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Berlingske Tidendes læsere har gennem de seneste dage kunnet læse om en påtænkt omdannelse af DSB til aktieselskab. Berlingske mener således at vide, at Trafikministeriet påtænker en snarlig omdannelse af DSB til aktieselskab med henblik på efterfølgende salg af aktier. Provenuet herfra skulle angiveligt efterfølgende benyttes til finansiering af statens køb af aktier i Scandlines.

-En omdannelse af DSB til aktieselskab er ikke lige om hjørnet. DSB har i dag en virksomhedsform (Selvstændig Offentligt Virksomhed), som er en velegnet ramme for de aktiviteter, som virksomheden bedriver.

-Vi ser i disse år at konkurrencen begynder at gøre sit indtog på jernbanen – både her og i vore nabolande. I takt med at DSB gør nye fremskridt, herunder i udlandet, vil det være naturligt at tage en omdannelse til aktieselskab op til overvejelse, men det er for tidligt at sætte konkrete årstal på. 

-Jeg mener derfor, at en omdannelse af DSB til aktieselskab kan komme på tale måske på 3-10 års sigt. Men der er altså, som nævnt, ingen aktuelle overvejelser om at omdanne DSB til aktieselskab.

-Og for at kommentere en anden misforståelse, som har indsneget sig i Berlingske Tidendes artikler fra de seneste dage: provenuet fra salg af aktier i statens virksomheder, skal ikke benyttes til finansiering af et eventuelt køb af  aktier i Scandlines. Provenuet fra det planlagte salg af aktier i Post Danmark går således tilbage til statskassen, slutter trafikminister Flemming Hansen.