Er du med på Ny Løn?

07. marts 2002

Er du med på Ny Løn?

Vi søger en erfaren AC-medarbejder til departementets Personale- og Sekretariatskontor med tiltrædelse snarest.

 

Personale- og Sekretariatskontoret beskæftiger sig med personaleforhold, uddannelse, kompetenceudvikling, organisation, lønstyring, sekretariatssager, information, intern service og civilt beredskab, dels for departementet og dels som konsulent for Trafikministeriets mange institutioner.

Dine arbejdsopgaver vil – i samarbejde med kontorets øvrige medarbejdere – blandt andet omfatte lønpolitik og lønstyring, fortolkning af aftaler og overenskomster, indførelse af nye lønsystemer, lønaftaler mv., varetagelse af konsulentrolle over for ministeriets institutioner og de selvstændige offentlige virksomheder DSB og Post Danmark i personalespørgsmål, samt sekretariatsopgaver og personaleadministrative opgaver vedrørende departementets egne medarbejdere.

Der lægges vægt på, at du har lyst til at arbejde på et departementalt niveau præget af løbende forandringer og store udfordringer.

Vi ønsker, at du

• har en samfundsvidenskabelig uddannelse

• har et bredt kendskab til offentlig forvaltning, herunder specielt offentlig personaleadministration

• har flair for tal og er god til analyse/statistik

• er fagligt velfunderet – herunder har evne for såvel skriftlig som mundtlig præsentation af vanskeligt stof i en sammenhæng

• er resultatorienteret og ved, hvad der skal til for at nå målet

• er åben, uhøjtidelig og har en positiv indstilling over for forandringer

Vi tilbyder en arbejdsplads

• med fagligt dygtige og engagerede kolleger

• med stor fleksibilitet (vi har flekstid)

• med store muligheder for personlig og faglig udvikling i et til tider hektisk miljø

Du ansættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Trafikministeriet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor kvinder og mænd, uanset etnisk baggrund til at søge stillingen.

Vil du vide mere

er du velkommen til at kontakte personalechef Ulla Bach Rosendal på telefon 33 92 43 31 eller personalekonsulent Per Nørgaard på telefon 33 92 43 35.

Ansøgning sendes til:

Trafikministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være Trafikministeriet i hænde senest fredag den 15. marts 2002, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 12 og 13, 2002.