Gå til hovedindhold

Evaluering af "Vi cykler til arbejde 2002"

Indhold

  Evaluering af  ”Vi cykler til arbejde 2002”

  Dansk Cyklist Forbund udtaler følgende:

  Den overordnede konklusion på evalueringen af kampagnen 2002 lyder, at kampagnen har understreget sin succes i forhold til at tiltrække deltagere med deltagelse af mere end 100.000 ansatte på danske virksomheder. 75% af deltagerne har været med i kampagnen mere end en gang. Det indikerer, at kampagnen har formået at indgå som et led i at fastholde en cykelkultur i befolkningen. Som sådan har kampagnen en tydelig berettigelse.

  Evalueringsrapporten viser, at der samlet set er sket en stigning i kørte km på cykel til arbejde på 2%. I alt 14% af deltagerne cykler oftere og eller længere efter kampagnen. Af dem angiver næsten 80%, at cyklen har erstattet bilen på turen til arbejde. Ca. 10% af deltagerne har oplyst, at de har et mindre cykelbrug efter kampagnen.

  Ud over stigningen i kørte km på cykel til arbejde på 2%, viser rapporten også, at cyklen benyttes oftere af deltagerne efter kampagnen. Der ses således en markant effekt på cykelbrugen til øvrige formål. 18% bruger cyklen mere i fritiden efter kampagnen. 31% af disse var førstegangsdeltagere i 2002.

  Evalueringen belyser deltagernes motivation for at cykle med i kampagnen.

  Adspurgt om, hvorfor man deltager i Vi cykler til arbejde-kampagnen, svarer overbevisende mange - 82% af deltagerne - at sundhed og velvære er den primære begrundelse for at deltage i kampagnen. Dette stemmer godt overens med, at mange af deltagerne cykler, selvom de har langt til arbejde. Deltagerne cykler i gennemsnit 6,8 kilometer til arbejde.

  På en delt andenplads kommer henholdsvis chancen for at vinde præmier, at være mere miljøbevidst og et stærkere kollegialt sammenhold. Arrangørerne havde en klar forventning om, at det er de personlige gevinster, sundhed, præmier og det kollegiale fællesskab, der motiverer deltagerne. Det er meget positivt at se, at også miljøbevidstheden er vægtet så højt.

  Det er overvejende kvinder, der deltager i kampagnen, hvilket ligger helt i tråd med tidligere evalueringer af kampagnen. Kun 1/3 af deltagerne er mænd. Denne skævhed bliver der allerede arbejdet for at rette op på. Dels bliver mændene trukket længere frem i designet, dels bliver der i 2003 tilført en ekstra konkurrence i kampagnen, der forventes at appellere mere til mændene.

  Eventuelle spørgsmål: Kontakt projektleder Gitte Lildholdt, tlf. 33 38 24 79 eller informationsmedarbejder Signe Hanghøj, tlf. 33 38 24 80. Evalueringen kan ses på Vi cykler til arbejde-kampagnens hjemmeside for presse og samarbejdspartnere www.vicykler.dk/samarbejde.htm under 'Presse'.

  Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 5-7, 1362 København K.

  Tlf: 33 32 31 21. Fax: 33 32 76 83. E-mail: dcf@dcf.dk. Hjemmeside: www.dcf.dk

   

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler følgende i forbindelse med evaluering af  kampagnen: ”Vi cykler til arbejde 2002”:

  -Det er med stor glæde jeg kan konstatere, at over 100.000 ansatte på danske arbejdspladser deltog i Dansk Cyklist Forbund og Dansk Firmaidrætsforbunds: ”Vi cykler til arbejde kampagnen” i foråret 2002.

  -Den netop afsluttede evalueringen af kampagnen peger på, at flere benytter cyklen til arbejdet også efter kampagnen.  80 pct. af kampagnens deltagere der har cyklet ofte og længere efter kampagnen angiver, at cyklen har erstattet bilen som transport til arbejdet.

  -Kampagnen er efter min opfattelse et væsentligt bidrag til at ændre danskernes transportvaner i en retning, der er sundt for helbredet og samtidig til gavn for miljøet.

  -Kun en tredje del af årets deltagerne var mænd. Den skævhed håber jeg, der kan rettes op på, så vi får flere mænd op på cyklerne. Jeg ser frem imod at kampagnen gentages næste forår.