Fælles udtalelse fra trafikminister Flemming Hansen og DSB’s bestyrelsesformand Knud Heinesen:

08. maj 2002

 Trafikministeriet og DSB har afventet Rigsrevisionens rapport og Statsrevisorernes konklusion om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland.

Trafikminister Flemming Hansen og DSB’s bestyrelsesformand Knud Heinesen udtaler i den forbindelse:

-Nu foreligger Rigsrevisionens rapport og Statsrevisorernes konklusion på den undersøgelse, som Statsrevisorerne igangsatte i januar, og vi konstaterer, at sagen ikke skal undersøges videre. Såvel Trafikministeriet som DSB vil nu se fremad og koncentrere kræfterne om de store udfordringer, der i de kommende år ligger i at skabe en endnu bedre og serviceorienteret togtrafik til glæde for kunderne.