Fuldmægtig til 3. kontor

21. januar 2002

 

Trafikministeriet

Fuldmægtig

En stilling som fuldmægtig i departementets 3. kontor er ledig til besættelse snarest.

Løn efter overenskomst mellem AC og Finansministeriet.

Trafikministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Jørn Holdt på telefon 33 92 43 38.

Ansættelsesområdet omfatter Trafikministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer.

Ansøgning sendes til Trafikministeriet, Personale- og Sekretariatskontoret, Frederiksholms Kanal 27, 1220  København K, hvor den skal være modtaget senest fredag den 25. januar 2002, kl. 12.00.