Gå til hovedindhold

Indsats mod spøgelsesbilister

Indhold

   

  Der har i de seneste dage været fokuseret på spøgelsesbilister i dele af pressen, blandt andet foranlediget af, at Vejdirektoratets løbende registrering af antallet af spøgelsesbilister viser tendens til stigning i december 2001.

  - Det udgør et problem for trygheden på de danske motorveje, når antallet af rapporterede spøgelsesbilister udviser en stigende tendens. Jeg har derfor bedt Vejdirektoratet overveje, hvad vi kan gøre for at skærpe indsatsen mod spøgelsesbilister – herunder hvordan vi får bedre viden om, hvad der gør bilister til spøgelsesbilister, udtaler trafikminister Flemming Hansen.

  - Jeg vil i den forbindelse opfordre alle bilister, der har observeret en bilist køre forkert ned af en rampe eller fortage en vending på motorvejen, til at kontakte Vejdirektoratet og fortælle, hvor og hvornår disse hændelser har fundet sted. Det er af afgørende betydning for at forebygge problemet med spøgelsesbilister, at så mange oplysninger som muligt er til rådighed for Vejdirektoratet. Vejdirektoratet kan kontaktes hele døgnet på tlf. 80 20 20 60.

  - En spøgelsesbilist er ikke blot til fare for sig selv, men også for alle andre trafikanter på de danske motorveje, slutter trafikminister Flemming Hansen.

  Der er gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at mindske antallet af spøgelsesbilister på de danske motorveje, som i de seneste 3 år har ligget stabilt på mellem 32 – 33 spøgelseskørsler om året:

  Vejdirektoratet  har intensiveret arbejdet med at registrere og indsamle oplysninger om spøgelseskørsler for at få et større overblik over, hvor og hvordan de foregår.

  På baggrund af en gennemgang af til- og frakørselsramperne samt udkørsler fra rastepladser på hele motorvejsnettet er afmærkningen ved ramperne forstærket og tydeliggjort – blandt andet ved opsætning af ekstra indkørsel-forbudt-skilte på alle frakørselsramper og malede pile på kørebanen. Desuden gennemføres forbedringer og ombygninger af en række rampekryds.

  Når en spøgelsesbilist rapporteres, udsendes der med det samme en alarmmelding over Danmarks Radios kanaler.