Gå til hovedindhold

Klar besked fra trafikministeren: De unge bilister har et ansvar

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen har i dag den 7. oktober 2002 kl. 13.15 indledt offentliggørelsen af resultaterne fra første undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

  Havarikommissionen har dybdeundersøgt 32 eneulykker med bilister under 25 år. Det vil sige ulykker, hvor der ikke har været andre biler involveret.  I de 32 ulykker blev 13 dræbt og 47 kvæstede.

  Analyserne viser blandt andet, at mange af de unge bilister føler sig usårlige, når de sætter sig bag rattet, at de kører for stærkt eller i spirituspåvirket tilstand.  

  Trafikminister Flemming Hansen siger:

  Efter læsning af Havarikommissionens rapport er jeg ikke i tvivl om, at vi alle har et stort fælles ansvar for at forbedre trafiksikkerheden for de unge bilister. Regeringen er sig dette ansvar bevidst.  

  Men ansvaret ligger ikke kun hos vejmyndighederne, lovgiverne og politiet. Også kørelærere, familie og forældre - og ikke mindst de unge bilister selv - har et ansvar.

  Jeg tror, de fleste unge bilister opfører sig både fornuftigt og ansvarsfuldt i trafikken, men rapporten viser os, at der findes en ungdomskultur, hvor biler, fart, alkohol og fester i weekenden hører naturligt sammen. Det er en gruppe af unge, som vi bør fokusere særligt på i fremtiden. Det er vigtigt, at de unge bilister forstår, at de ikke kun har et ansvar for deres egen sikkerhed, men i høj grad også for andre menneskers liv og lemmer.

  Jeg håber derfor at vi fremover vil se politiet i et tættere samarbejde med de lokale vejmyndigheder i en fælles målrettet indsats på baggrund af den viden, vi nu har fået .Det kan for eksempel ske ved at intensivere kontrollen i weekenden eller ved at bruge nye og anderledes kampagneformer, der er skræddersyet til nutidens ungdomskulturer.  

  Havarikommissionen offentliggør analysernes mange resultater og forslag til indsatsområder på et møde mandag den 7. oktober 2002 kl. 13.15 – 15.15 i IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

  Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Sven Krarup Nielsen tlf. 33 41 33 02 eller mobiltlf. 40 20 33 52