Københavns Havn - generalforsamling

23. april 2002

 

Der har i dag været afholdt generalforsamling i Københavns Havn, hvor bestyrelsen er genvalgt.

-Regeringen har ikke ændret på den nuværende bestyrelse, herunder formandskabet for bestyrelsen, siger trafikminister Flemming Hansen, i en kommentar efter generalforsamlingen i dag. 

I henhold til lov om Københavns Havn skal bestyrelsen ændres, når ejerforholdet til havnen er afklaret. Landsretten afsagde dom i sagen om Københavns Havn d. 10. april 2002 til fordel for staten. Bestyrelsen i Københavns Havn skal inden d. 5. juni 2002 tage stilling til, hvorvidt bestyrelsen ønsker dommen anket til Højesteret.

Den nuværende bestyrelse er sammensat i henhold til en såkaldt overgangsbestemmelse i lov om Københavns Havn, der er i kraft indtil retssagen er endeligt afgjort.