Konsekvenserne af tysk vejafgift belyses

13. september 2002

Regeringen igangsætter mandag et større udredningsarbejde om konsekvenserne af den kilometerafgift for tunge lastbiler, som forventes at træde i kraft fra midten af 2003.

Udredningsarbejdet skal hovedsageligt se på konsekvenserne for det danske vognmandserhverv og de samlede godsstrømme til og fra Danmark.

Allerede i december vil regeringen offentliggøre de første resultater af udredningsarbejdet, som ledes af Trafikministeriet.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Jeg er meget opmærksom på de problemer det danske vognmandserhverv har peget på i forbindelse med den kommende tyske kilometerafgift. Derfor vil regeringen nu se at få belyst de samlede konsekvenser for erhvervet og for trafikken til og fra Danmark.

-Inden årets udgang vil vi have et forbedret beslutningsgrundlag, som vi kan tage som udgangspunkt i vores dialog med erhvervet.

-Den tyske afgift skal ses i sammenhæng med lignende initiativer i andre EU-lande og i Kommissionen. Regeringen vil sikre, at Danmark er klædt på til at deltage også i den europæiske debat om infrastrukturafgifter.