Gå til hovedindhold

Lovforslaget om S-tog til Roskilde

Indhold

  Forligspartierne, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, bag S-tog til Roskilde er i dag blevet enige om, at grundlaget for at fremme lovforslaget om etablering af S-togsdrift mellem København og Roskilde nu må anses for at være for usikkert.

  Baggrunden er nye oplysninger fra DSB, som den 21. maj til Trafikministeriet har oplyst, at leverandøren af to-strøms tog til projekt S-tog til Roskilde ikke kan garantere for at togene kan overholde det maksimale akseltryk; at togene kan sameksistere med de øvrige elektriske materielenheder på fjernbanen, og at problemer med handicapramper og indstigningsforhold kan løses.

  DSB har endvidere peget på en række andre uafklarede forhold, hvortil kommer en sandsynlig fordyrelse af prisen på ombygningen til tostrømsdrift, der fordobler materieludgiften fra ca. 150 mio.kr. som forudsat i lovforslaget til ca. 300 mio.kr.

  Trafikministeren har i dag drøftet sagen med forligspartierne, der i lyset af den betydelige usikkerhed, der er om projektets gennemførelse, er enige om, at lovforslaget om S-tog til Roskilde tages tilbage.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Jeg har på baggrund af min drøftelse med forligspartierne anmeldt til Folketingets formand, at lovforslaget om S-tog til Roskilde tages tilbage. Partierne i forligskredsen beklager dette, men ser forelagt DSB’s nye oplysninger ikke anden mulighed. Partierne er enige om, at mulighederne for at anvende et tilsvarende beløb til investeringer i jernbanens infrastruktur bør belyses med henblik på en kapacitetsforbedrende indsats på strækningen København – Ringsted.