Gå til hovedindhold

Mobilitet som betingelse for økonomisk fremgang

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen deltager i disse dage i en konference i Zaragoza i Spanien vedrørende international transport, økonomi m.v. arrangeret af The Economist. På konferencen har Flemming Hansen blandt andet udtalt:

  -Mange mennesker betragter transport som et problem. Det er en forkert måde at vurdere transport på.

   

  -For mig er transport og opbygning af infrastrukturen grundlaget for det moderne menneskes liv og en forudsætning for, at vi fortsat kan udvikle vort samfund og vor velfærd.

   

  -Den mobilitet, som en moderne infrastruktur giver mulighed for, er en forudsætning for den frihed, som borgerne i vort samfund ønsker og forventer.

   

  -Mobilitet er forudsætningen for, at vort arbejdsmarked fungerer og en forudsætning for udvikling af virksomhedernes konkurrenceevne.

   

  -Mobilitet er således en grundlæggende betingelse for økonomisk vækst og er derfor en udfordring overalt i EU og ikke mindst i et udvidet EU som et middel til at skabe nye muligheder gennem en udbygning af EUs infrastruktur.

   

  -Men det må ske med respekt for miljøet. Miljøkatastrofen ud for Galiciens kyst viser, at der er behov for, at vi hele tiden tænker over, hvordan vi kan sikre en høj standard og sikkerhed i alle transportformer.

   

  -I den forbindelse mener jeg, at jernbanen bør spille en meget større rolle, end den gør i dag, især når vi taler om transport af varer. Det er uacceptabelt, at transport af varer på jernbanen spiller en så beskeden rolle i EU - ikke mindst, når vi tager i betragtning, hvor meget godsmængden vil stige i de kommende år.

   

  -Her tror jeg, en kommende Femernforbindelse vil være et meget stort løft for jernbanen.

   

  Flemming Hansen talte endvidere på konferencen om den danske måde at finansiere store anlægsprojekter på navnlig via selskaber med statsgaranteret finansiering. Han nævnte som eksempel Storebæltsbroen - Øresundsbroen og understregede, at bygningen af det dansk/tyske projekt Femernforbindelsen kunne overvejes finansieret efter samme model.