Gå til hovedindhold

Møde mellem trafikminister Flemming Hansen og det grønlandske landsstyremedlem Jørgen Wæwer Johansen

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen og landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen har mødtes i Ilulissat den 4. august 2002 som opfølgning af møde i København den 14. februar.

  Der var ligesom tidligere tale om et godt og arbejdsorienteret møde.

  Flemming Hansen og Jørgen Wæver Johansen noterede sig, at beflyvningen mellem Danmark og Grønland ser ud til at være sikret for de nærmeste år. SAS har annonceret, at selskabet vil indstille beflyvningen af Grønland fra april næste år. Air Greenland har derfor ønske om at indsætte et større fly end sit nuværende, og Landsstyret havde indstillet, at selskabets rutetilladelse til Atlantruterne blev forlænget fra april 2003 til oktober 2007, hvilket er blevet imødekommet af trafikministeren. Der er ikke tale om en eneret.

  Hvad angår beflyvningen af Grønland på det længere sigt noterede Flemming Hansen og Jørgen Wæver Johansen sig status for arbejdet i den arbejdsgruppe, som de besluttede at nedsætte ved mødet i februar. Arbejdsgruppen skal undersøge og vurdere de fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland. Der er enighed om at analysere en række alternative muligheder, såvel med direkte beflyvning som med beflyvning via Island. Arbejdsgruppen skal aflevere rapport i sommeren 2003, og denne vil derefter kunne indgå i debatten om trafikbetjeningen af Grønland.

  Flemming Hansen og Jørgen Wæver Johansen er enige om, at der skal gennemføres en forenkling af systemet for godkendelse af billetpriser på Atlantruterne. Der skal fra april næste år alene ske myndighedsgodkendelse af de dyreste billetpriser, som et luftfartsselskab vil opkræve. For fremtiden skal det således være op til selskaberne at fastsætte rabatpriser og betingelser herfor. Hermed får selskaberne mere fleksible muligheder for at tilrettelægge deres udbud til gavn for dem selv og de rejsende, og myndighedernes administrative arbejde lettes.

  Med henblik på at fremme muligheden for forbedringer af det grønlandske lufttrafiksystem er Flemming Hansen og Jørgen Wæver Johansen endvidere enige om, at man skal arbejde videre med de særregler, som en fælles arbejdsgruppe mellem grønlandske og danske myndigheder har anbefalet i en rapport fra 2001. Rapporten peger på muligheden for mere simple flyvepladser, hvor der tillige er særregler for brand- og redningstjeneste, flyvekontrol og landingshjælpemidler, hvilket indebærer, at såvel anlægsudgifter som driftsudgifter kan nedbringes betydeligt.

  Endelig drøftedes omfanget af DMI's aktiviteter i Grønland.

  Evt. nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Trafikministeriet, 2. kt., tlf. (+45) 33923355 eller Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, tlf. (+299) 345400.