Gå til hovedindhold

Nordisk Ministerråd går imod høje bankgebyrer

Indhold

  Nordiske ministre prøvede selv at sende penge rundt mellem de nordiske lande – og blev kontant klar over de høje gebyrer og lange overførselstider. Den slags grænsehindringer må mindskes.

  Kommentar af samarbejdsministrene i Nordisk Ministerråd, Svein Ludvigsen, Norge og i år formand for Nordisk Ministerråd, Jan-Erik Enestam, Finland, Olof Erland, Åland, Siv Friðleifsdóttir, Island, Leif Pagrotsky, Sverige, Flemming Hansen, Danmark, Høgni Hoydal, Færøerne, og Lise Lennert, Grønland.

  Vi nordiske samarbejdsministre hørte i begyndelsen af året fra både Foreningerne Nordens Forbund og Nordisk Råd om problemer med overførsler af penge mellem de nordiske lande. Gebyrer og andre omkostninger sagdes at være for høje, information om priser og vilkår er mangelfuld og tidsforbruget til at gennemføre overførsler kan i mange tilfælde være urimeligt stort.

  For at få føling med problemerne besluttede vi i kredsen af nordiske samarbejdsministre at overføre pengebeløb til hinanden. Det var desværre lærerigt. Gennem vore besøg hos diverse banker kunne vi i sandhed konstatere, at de ovennævnte problemer eksisterer.

  Fx tog det os syv dage at overføre 200 norske kroner fra Norge til Finland, og det kostede 75 norske kroner.

  I et andet tilfælde har det taget os 5 dage og kostet 160 svenske kroner at overføre 200 danske kroner fra Sverige til Grønland.

  Alt i alt har overføringstiden mellem os varieret fra 2 - 7 dage og gebyret svaret til 25 - 80% af de cirka 200 norske kroner som overførtes.

  Det kostede 80 procent i gebyr at overføre penge fra Sverige til Grønland, 76 procent fra Grønland til Island og 75 procent fra Island til Åland. Fra Åland til Danmark og fra Finland til Færøerne var der gebyr på 53 procent, mens det kostede 37,5 procent i gebyr fra Norge til Finland og 35 procent gebyr fra Danmark til Norge. Endelig kostede det 25 procent i gebyr fra Færøerne til Sverige.

  De nordiske samarbejdsministre vil have bankerne til at nedsætte de høje gebyrer for overførsler af penge mellem de nordiske lande. Et stort antal nordboere er afhængige af smidige pengeoverførsler til rimelige priser, når de vælger at flytte fra ét nordisk land til et andet for at arbejde eller studere. Det er der jo mange der gør i disse år, hvor vi også taler om europæisk integration og globalisering.

  I år kan vi fejrer 50 års jubilæum for starten af det organiserede nordiske samarbejde. Vi er nået langt. Norden var forud for EU med at skabe fri bevægelighed gennem pasunion, fælles arbejdsmarked og ret til at arbejde og studere i andre nordiske lande. Men vi må desværre konstatere, at der fortsat findes grænsehindringer. Dem må vi gøre noget ved.

  Vi nordiske samarbejdsministre opfordrer i et brev banksektoren i Norden til at nedsætte gebyrerne for grænseoverskridende betalinger inden for Norden samt afkorte transaktionstiden. På den måde vil den nordiske banksektor kunne yde en værdifuld indsats til at fjerne unødige grænsebarrierer inden for Norden.