Gå til hovedindhold

Ny formand for DSBs bestyrelse

Indhold

  Regeringen har besluttet at udpege Mogens Granborg, koncerndirektør i Danisco A/S, til ny formand for DSBs bestyrelse.

  Udpegningen af Mogens Granborg er et udtryk for, at man fra regeringens side ønsker at understrege en stærk erhvervsmæssig profil i statens virksomheder.

  Mogens Granborg har siden 1988 været koncerndirektør i Danisco A/S og har tidligere været vicedirektør i Carlsberg A/S.

  Mogens Granborg bestrider flere tillidshverv blandt andet som formand for bestyrelsen for Monberg & Thorsen Holding A/S og for datterselskabet S. Dyrup & Co. A/S. Tidligere har Mogens Granborg været formand for Teknologirådet i 1989-90 og for Erhvervsudviklingsrådet i 1990-95 med reference til de daværende industri-/erhvervsministre.

  Udpegningen af Mogens Granborg vil ske på det kommende ordinære virksomhedsmøde i DSB den 27. maj 2002.

  -Jeg nærer stor tillid til, at Mogens Granborg, som ny formand for DSBs bestyrelse med sin brede erhvervserfaring samt erfaring fra varetagelsen af offentlige tillidshverv på højt niveau, vil kunne bidrage konstruktivt til en fortsat positiv udvikling af DSB, udtaler trafikminister Flemming Hansen.