Gå til hovedindhold

Ny rapport fremhæver netværkssamarbejde som vigtig overlevelsesstrategi på fremtidens transportmarked

Indhold

   

  De små og mellemstore vejtransportfirmaer i Danmark trues af  skærpet konkurrence på fremtidens internationaliserede transportmarked. Skal de kunne overleve kræves det, at der i erhvervet udvikles nye produkter, strategier og kompetencer. For den enkelte vognmand kan øget samarbejde i netværk være en god måde at ruste sig til de fremtidige udfordringer.

  PLS-Rambøll har på initiativ af Trafikministeriet udarbejdet en rapport, der skal bane vejen for øget netværkssamarbejde inden for vejtransportsektoren. Rapporten, der har titlen ”Netværksdannelse i små og mellemstore vejtransportvirksomheder” viser, at mens de danske vognmænd i vid udstrækning indgår i løst organiserede netværk, så er udviklingen af mere forpligtende netværk begrænset.

  Rapporten giver dog samtidig eksempler på virksomheder, der ved at gå sammen i netværk har skabt effektive transport- og logistikløsninger til glæde for både erhvervet selv, transportkøbere og samfundet. Eksemplerne viser, at deltagelsen i mere forpligtende netværk kan virke som drivkraft for fornyet innovation og forretningsudvikling, ligesom der gennem netværk kan skabes grundlag for en bedre udnyttelse af kapitalapparatet. Dette er vigtige forudsætninger for, at de små- og mellemstore virksomheder får succes i den skærpede internationale konkurrencesituation.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler på baggrund af rapporten:

  -Jeg har med tilfredshed noteret mig, at rapporten viser, hvordan netværks- og samarbejdsformer kan være med til at styrke de enkelte små og mellemstore virksomheders placering på det fremtidige danske transportmarked.

  -Det ligger mig meget på sinde, at det danske transporterhverv har de bedste betingelser for fortsat at kunne agere i et marked præget af stadig stigende internationalisering og konkurrence. Jeg glæder mig over, at vejtransporterhvervets organisationer har udtrykt deres opbakning til rapporten. At erhvervet tager rapporten til sig viser, at der hos de enkelte vejtransportører findes en stigende bevidsthed om betydningen af at udvikle netværk. Jeg har derfor taget initiativ til, at der i et tæt samspil med erhvervet bliver fulgt op på rapporten med henblik på at fremme netværksdannelse til glæde for erhvervet selv og deres samarbejdspartnere.