Gå til hovedindhold

Nye kontraktformer giver borgeren bedre service for skattekronerne

Indhold

   

  Få mest og bedst mulig service for pengene, ved at skræddersy kontrakten, når den offentlige kollektive trafik sendes i udbud. Dette er budskabet til de offentlige trafikkøbere i en ny rapport om kontraktformer i kollektiv trafik, som Trafikministeriet og Færdselsstyrelsen har ladet udarbejde.

  Incitamentsbaserede kontraktformer gør det muligt at drage fordele af markedskræfterne uden derved at give afkald på den overordnede politiske styring. For eksempel ved at indbygge økonomiske incitamenter hos operatøren til at yde en god service overfor passagererne. Der er med andre ord tale om en styringsfilosofi, hvor den politiske målstyring sker gennem skabelsen af optimale incitamentsstrukturerer for operatørerne. Og det vel at mærke uden at sætte markedskræfterne ud af spil.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Jeg er overbevist om at trafikselskaberne i Danmark er opmærksomme på mulighederne i at udvikle de kontraktformer, der anvendes inden for den kollektive bustrafik. Jeg håber i den forbindelse, at den nu foreliggende rapport kan bidrage med erfaringer og vejledning, der kan lette udviklingsarbejdet og lede til gode resultater.    

  Rapporten kan rekvireres gratis ved henvendelse til Færdselsstyrelsen på tlf. 33 92 94 35, eller den kan hentes fra Færdselsstyrelsens hjemmeside på adressen www.fstyr.dk.