Gå til hovedindhold

Pinsepakkepartiernes hukommelse

Indhold

    Trafikminister Flemming Hansen udtaler i anledning af kritikken af  ministerens hukommelse vedr. det oprindelige formål med takstnedsættelsesordningen i 1997:

    -Det fremgår af de seneste dages avisskriverier, at der siges om mig, at jeg husker dårligt, når jeg anfører, at formålet med ordningen var at styrke anvendelsen af kollektiv trafik. Tidligere trafikminister Bjørn Westh er citeret for at huske, at der med aftalen om et takstnedsættelsestilskud til lokale og regionale kollektive trafik var tale om en aftale med ”et klart socialpolitisk sigte”. Tidligere finansminister Pia Gjellerup har udtalt, at aftalepartierne ”ønskede at kompensere folk med lave indkomster, og at man derfor valgte at ”sætte billetpriserne ned.

    -Det konservative Folkeparti deltog som bekendt ikke i forhandlingerne. Det jeg har at forholde mig til som trafikminister er den aftale om omlægning af trafik i mere miljøvenlig retning med videre, som den daværende regering indgik med SF og Enhedslisten den 5. maj 1997. Af denne aftale fremgår under punkt 1.1. Nedsættelse af takster i den kollektive trafik  følgende formål med ordningen: ”En nedsættelse af takstniveauet inden for den kollektive trafik vil gavne miljøet. Når den kollektive trafik bliver relativt billigere, vil en del af personbefordringen blive flyttet fra private biler over på bus og bane, der forurener mindre.  Derfor har jeg præcist forholdt mig til, at vi kan se, at ordningen netop ikke i nævneværdigt omfang har flyttet trafik fra private biler til bus og bane.

    Trafikministeriet sender naturligvis gerne en kopi af aftalen i sin helhed til de interesserede.