Gå til hovedindhold

Planer for udlicitering af jernbanen

Indhold

   

  Den igangværende diskussion om de fremtidige planer for udlicitering af jernbanedriften giver trafikminister Flemming Hansen anledning til at præcisere regeringens planer for de kommende år:

  -Det er vigtigt for mig at præcisere, at vi nu først vil indhøste erfaringerne fra det første udbud, før vi går videre med eventuelt nye udbud. Parallelt med at disse erfaringer drages, vil vi i Trafikministeriet nøje overveje, hvilke regionalstrækninger, der i givet fald kan blive tale om at udbyde i næste fase. Jeg vurderer det tidligst kan ske tre år frem i tiden. Derimod mener jeg ikke, at det inden for en overskuelig tidshorisont er realistisk at forestille sig udbud af togtrafikken på hovedstrækningerne.

  -Til DSB og DSB’s medarbejdere vil jeg gerne benytte lejligheden til at gentage, at jeg har fuld tillid til, at såvel ledelse som medarbejdere i de kommende år vil fortsætte den meget positive udvikling, der har præget DSB i de senere år. Virksomheden kan herigennem sikre, at vi også på langt sigt har en veldrevet og konkurrencedygtig dansk jernbaneoperatør.

  -Udbud er ikke et mål i sig selv. Det vi vil, er at gøre jernbanen mere konkurrencedygtig og effektiv til gavn for kunderne. DSB vil derfor også i fremtiden have mulighed for at deltage i og vinde eventuelt kommende udbud.

  Jeg understreger hermed igen, at der med valget af Arriva ikke på nogen måde  er tale om en politisk afgørelse. Trafikministeriet har måttet afvise DSB´s tilbud ud fra en vurdering af, at det er overvejende sandsynligt, at DSB med tilbuddet ikke ville kunne få overskud på de udbudte strækninger.     

  -Jeg har forståelse for, at der fra mange sider er ønske om at få informationer om den udbudsproces, vi netop har været igennem. Jeg er imidlertid nødt til at understrege, at hensynet til alle udbydere – og herunder DSB – gør at sådanne informationer nødvendigvis må behandles med stor fortrolighed.

  -Som det første vil jeg i fortrolig form redegøre detaljeret for sagsforløbet i det kommende samråd i Folketingets Trafikudvalg.