Gå til hovedindhold

PRESSEMEDDELELSE: Fordelagtige rabatmuligheder over Storebælt for familier og busbranchen

Indhold

  Sund og Bælt har fremlagt en række forslag til forskellige ændringer af takster på Storebæltsforbindelsen, som særligt vil gavne familierne og busbranchen.

  På et møde i dag i den politiske følgegruppe vedrørende Storebæltsforbindelsen var der tilslutning til Sund & Bælts forslag. Det er  besluttet, at gennemføre følgende:

  • Antallet af dage, hvor der kan tilbydes éndagsbilletter for personbiler med en rabat på 20 pct. udvides fra 24 til 50 dage om året.
  • Der indføres snarest en aftenbillet for personbiler i udvalgte perioder med en rabat på op til 40 pct. Rabatten gives ved udkørsel efter kl. 16.00 og hjemkørsel inden kl. 03.00 næste dag.
  • Der sker pr. 1. januar 2003 en forenkling af prisklassesystemet, således at busser fremover på samme måde som lastbiler betaler en takst efter køretøjernes længde og højde. Det betyder for en almindelig bus en takstnedsættelse på ca. 25 pct. Der sondres i den forbindelse ikke mellem turistbusser og busser i rutekørsel.

  Der var på mødet enighed om, at Sund & Bælt løbende bør overveje mulighederne for yderligere tiltag, der kan fremme transportmulighederne over Storebælt ikke mindst til gavn for familierne. Selskabet vil fremover selv kunne beslutte og iværksætte sådanne tiltag. Det er dog et krav, at fremtidige tiltag skal tilrettelægges på en måde, der ikke forringer selskabets økonomi.

  Trafikminister Flemming Hansen har følgende kommentarer til de vedtagne rabatter:

  -Det ligger mig meget på sinde, at taksterne på Storebælt er med til at understøtte det familiemæssige samkvem i Danmark og erhvervslivets vilkår. Der er nu taget de første skridt i denne retning.

  -Fordoblingen af antallet af dage med éndagsbilletter gavner netop de mennesker, der gerne vil tage en smuttur over Storebælt for at besøge familie og venner. Det samme gælder aftenbilletten, der nok i særlig grad vil være til glæde for dem, der bor i nærheden af Storebæltsforbindelsen.

  -For busbranchen betyder takstnedsættelsen en pæn tilskyndelse til denne transportform, der har mange små virksomheder. Både turistkørsel og fjernbuskørsel får gavn af nedsættelsen.

  -På mødet var der enighed om, at bestyrelsen i fremtiden skal have flere muligheder for at skabe spændende tilbud til forbrugerne således at den

  dynamik og brugervenlighed som kendetegner Storebæltsforbindelsen kan udbygges.

  -Jeg har fuld tillid til, at Sund & Bælt med de erfaringer og den ekspertise selskabet har vil kunne udnytte den frihed, der nu gives til yderligere tiltag på takstområdet, til at udvikle Storebæltsforbindelsen i en mere dynamisk retning til gavn for det danske samfund, samtidig med at man sikrer den fortsatte sunde økonomi i selskabet.

  Konsekvenserne af justering af buspriserne fremgår af nedenstående oversigt:

   

  Priser pr. 1/1-2002

  Kr.

  Oprindelig pris

  Ny pris1)

  Ændring

  i pris1)

  Ændring i pct.

  Minibus over 6 m  -  Kl. 6

  595 kr.

  535 kr.

             -60 kr.

        -10 pct.

  Stor bus (tom bus)   -  Kl. 8

  870 kr.

  925 kr.

              55 kr.

           6 pct.

  Stor bus (manuel betaling)   -  Kl. 9

  1.270 kr.

  925 kr.

           -345 kr.

        -27 pct.

  Stor bus (BroBizz)   -  Kl. 10

  1.206 kr.

  925 kr.

           -281 kr.

        -23 pct.

  1) Bemærk at anførte priser er gennemsnitspriser, og ikke listepriser.