Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse om Combus-sagen

Indhold

    I anledning af de synspunkter, der i dagspressen har været fremme som opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 9. april 2002 om den såkaldte Combus-sag, udtaler trafikministeren:

    -Jeg har nu modtaget Rigsrevisionens beretning med statsrevisorernes bemærkninger, som jeg i overensstemmelse med den fastlagte procedure vil kommentere nærmere i en skriftlig redegørelse.

    -Allerede nu vil jeg imidlertid gerne understrege, at Trafikministeriet tager den kritik, der er fremkommet i de forskellige undersøgelser af Combus-sagen, og senest i Rigsrevisionens beretning, meget alvorligt. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der – bl.a. for at sikre, at der også på det generelle plan drages den rigtige lære af sagen – er iværksat et omfattende udvalgsarbejde under Finansministeriet om tilsyn, styring og ansvar i forhold til statslige selskaber. Udvalget skal bl.a. overveje, om der bør stilles forslag om ændringer i regler og praksis på området.

    -Jeg kan i øvrigt konstatere, at Combus-sagens forskellige aspekter nu er blevet meget indgående belyst. Og Rigsrevisionens beretning skaber ikke behov for at iværksætte yderligere undersøgelser af sagen, herunder i form af en undersøgelseskommission.

    -Ingen af de gennemførte undersøgelser giver efter regeringens opfattelse noget holdepunkt for at overveje en rigsretssag mod de berørte ministre.