Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Udvidet undersøgelse af Trafikministeriet

Indhold

  Statsrevisorerne har i en meddelelse af 4. december bebudet, at man vil anmode Rigsrevisionen om at gennemføre en udvidet undersøgelse af Trafikministeriet - såkaldt forvaltningsrevision.

   

  Anmodningen afspejler, at der i Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne om statsregnskabet for 2001 rejses en del kritikpunkter mod institutioner i Trafikministeriet.

   

  Det er en kritik, Trafikministeriet tager til efterretning. Ministeriet har i det seneste år arbejdet med at styrke ministeriets koncernledelsesstruktur og vil velkomme anbefalinger, der kan forbedre styringen af ministeriets institutioner.

   

  Kritikken vedrører i særlig grad Banestyrelsen og SLV. Med hensyn til Banestyrelsen er økonomistyringen blevet forbedret, men fungerer ifølge Rigsrevisionen fortsat ikke tilfredsstillende.

   

  Det er ikke tilfredsstillende, at der hermed endnu en gang er basis for kritik af Banestyrelsen, men der er i styrelsen og i ministeriet stor fokus på forbedring af styrelsens styringssystemer – og der er gjort fremskridt, som det i øvrigt også fremgår af beretningen.

   

  For SLVs vedkommende tiltræder en ny ledelse pr. 1. januar 2003, der vil være særlig opmærksom på at undgå basis for kritik fremover.