Pressemeddelelse vedr. Tønder – Niebüll

24. maj 2002

 

Trafikminister Flemming Hansen har sammen med et bredt politisk flertal bestående af blandt andre Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttet, at Danmark skal bidrage til en helårlig trafikering af strækningen Tønder – Niebüll fra 2003. Det er hensigten, at betjeningen af strækningen vil indgå i den togbetjening i Midt-, Vest-, og Sydjylland, som ARRIVA overtager fra årsskiftet.

Bidraget fra dansk side består i en årlig medfinansiering på ca. 1,1 mio. kr. årligt til den kontrakt det forventes, at de tyske myndigheder i Kiel vil indgå med ARRIVA.

Det slesvig-holstenske trafikministerium er ansvarlig for betjeningen af den tyske del af strækningen. I forbindelse med udbudet af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland har Arriva givet option på trafikken. Den endelige beslutning om trafikering tages således af de tyske myndigheder. 

I den forbindelse udtaler trafikminister Flemming Hansen:

-Jeg er glad for den store politiske opbakning til, at vi fra dansk side kan medvirke positivt til at sikre en helårs jernbaneforbindelse mellem Esbjerg og Niebüll, der tillige giver videre forbindelse mod Hamborg.