Gå til hovedindhold

Regeringens forslag til investeringsplan offentliggøres foråret 2003

Indhold

    Regeringen har besluttet at vente til foråret 2003 med at offentliggøre et forslag til investeringsplan for de næste ti år. Regeringen ønsker at fokusere kræfterne på finanslovsforhandlingerne og efterårets største og vanskeligste politiske udfordring, nemlig at få vort EU-formandskab godt afsluttet med en aftale om udvidelsen.

    Hertil kommer, at den igangværende VVM-proces omkring en række større vejprojekter tyder på, at anlægsomkostningerne bliver højere end hidtil antaget. Det drejer sig bl.a. om udvidelsen af Motorring 3 og udbygningen af motortrafikvejen Ønslev-Sakskøbing til motorvej. Da VVM-processen endnu ikke er afsluttet kan der ikke siges noget nærmere om de ændrede udgiftsskøn. Også af den grund er der behov for en lidt længere periode til udarbejdelsen af det endelige beslutningsgrundlag for investeringsplanen, så erfaringerne fra de igangværende VVM-processer kan analyseres nærmere.

    Trafikminister Flemming Hansen siger:

    - Regeringspartierne indgik sidste år en investeringsaftale sammen med den daværende regering, der sikrer, at der igangsættes en række infrastrukturprojekter i de kommende år. Jeg lægger vægt på, at vi får fremlagt  disse projekter på en redelig måde. Der er således ingen grund til at haste en investeringsplan igennem på nuværende tidspunkt, når vi kan have et bedre beslutningsgrundlag om nogle måneder.