Gå til hovedindhold

Rigsrevisionens foreløbige rapport om Banestyrelsen

Indhold

   

  Den i pressen omtalte Rigsrevisionsrapport om Banestyrelsen er en foreløbig rapport, som Trafikministeriet og Banestyrelsen nu vil give kommentarer til over for Rigsrevisionen.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Når den endelige rapport foreligger, vil Trafikministeriet og Banestyrelsen kommentere indholdet og tage bestik af Rigsrevisionens kritikpunkter og anbefalinger.

  -Regeringen er opmærksom på problemet med sportilstanden - og Banestyrelsen har under arbejdet med genopretningen orienteret Trafikministeriet om, at sportilstanden muligvis var ringere end forudsat ved indgåelse af den tidligere regerings trafikaftale i 1999.

  -Af samme årsag har regeringen afsat 5 mio. kr. på årets finanslov til gennemførelse af en uvildig ekspertundersøgelse af sportilstanden. Denne undersøgelse forventes færdig sidst på året og vil udgøre fundamentet for fornyede overvejelser om de kommende års prioriteringer på jernbaneområdet.