Gå til hovedindhold

Staten vinder retssagen om Københavns Havn

Indhold

    Landsretten har afsagt dom i sagen om ejerskabet til Københavns Havn, som fastslår, at staten havde ret til at omdanne den selvejende institution til et statsligt A/S.

    Retssagen blev anlagt af den tidligere bestyrelse for Københavns Havn.

    Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

    -Jeg er glad for, at der er tale om en meget klar dom.

    -Regeringen har siden den tiltrådte, lagt vægt på at sikre, at der ikke skulle herske tvivl om, at Københavns Havns bestyrelse kunne få sin sag prøvet ved domstolene. Den tvivl, der har været om havnens retsstilling, er nu afklaret med landsrettens dom.