Gå til hovedindhold

Styrkelse af sikkerheden i EU´s lufthavne

Indhold

  Der har under det danske formandskab været arbejdet ihærdigt for at finde en løsning på uenighederne mellem Rådet og Europa-Parlamentet i sagen om skærpede sikkerhedsregler i EU´s lufthavne.

  Sagen er nu løst, efter at Europa-Parlamentet og senest EU´s Ministerråd har vedtaget et nyt sæt EU-regler, som indebærer en skærpelse af sikkerheden i EU´s lufthavne.

  EU-reglerne fastsætter ensartede standarder for den civile luftfartssikkerhed og indebærer bl.a. krav om øget kontrol med adgang til særlige lufthavnsområder, krav om undersøgelse af luftfartøjer forud for en flyvning, krav om screening af passagerer og håndbagage samt krav om adskillelse af afrejsende og ankommende passagerer, der ikke er screenet i overensstemmelse med et sikkerhedsniveau svarende til de nye EU-regler.

  EU-reglerne afventer nu offentliggørelse i EF-Tidende.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Som formand for EU´s Transportministerråd kan jeg sige, at sagen om styrkelse af sikkerheden i EU´s lufthavne nu er løst efter Europa-Parlamentets og senest Rådets vedtagelse af et nyt sæt EU-regler.

  -EU-reglerne vil bidrage til at højne sikkerheden for flyrejsende efter de tragiske begivenheder den 11. september 2001.

  -Det er glædeligt, at denne komplicerede sag har fundet sin afslutning under det danske formandskab.