Gå til hovedindhold

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Trafikministeriet har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet pjecen: Tal om trafiksikkerhed i kommunerne – 2001, der i disse dage udsendes til alle landets kommuner.

Indhold

  Pjecen sætter tal på trafiksikkerheden i hver enkelt kommune – baseret på et gennemsnit af ulykkestallene de sidste 3 år.

  I kort og tabeller angives antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken pr. 10.000 indbyggere, antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister pr. 10.000 indbyggere og endelig angives, hvilke kommuner, der har udarbejdet en lokal plan for trafiksikkerhed.

  I forbindelse med offentliggørelsen af pjecen udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Det er glædeligt, at trafiksikkerhed i de senere år er kommet højere på den politiske dagsorden i langt de fleste amter og kommuner. En udvikling som nok ikke mindst skyldes, at aktive borgere i stigende grad stiller krav om et mere trafiksikkert nærmiljø.

  -Tallene i pjecen afspejler dog også, at vi stadig mangler at få de sidste kommuner med. 63 kommuner har således endnu ikke vedtaget en lokal handlingsplan for trafiksikkerhed.

  -Jeg håber derfor, denne pjece kan inspirere til, at der lokalt bliver skabt en konstruktiv debat om trafiksikkerheden i lokalsamfundet med udgangspunkt i, at vi alle har et ansvar i trafikken.

  Pjecen kan afhentes i Trafikministeriets betjentstue, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, og kan desuden findes på Trafikministeriets hjemmeside: www.trm.dk

  Læs publikationen Tal om trafiksikkerhed i kommunerne - 2001