Gå til hovedindhold

Tillæg til aftale om investeringer på trafikområdet

Indhold

   

  Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre er enige om følgende ændringer og tilføjelser til aftalen af 24. januar 2001 om investeringer på trafikområdet.

  1. Udbygning af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg. 

  Regeringen og Socialdemokratiet er enige om at støtte en ændring af anlægsloven for ovennævnte  strækninger, således at strækningen Sundsvej-Brande anlægges som motorvej i stedet for motortrafikvej. Merudgiften ved anlæg af motorvej på strækningen Sundsvej-Brande er anslået til 140 mio. kr. Merudgiften indbudgetteres på FFL 2003 og efterfølgende års finanslove.

  2. Frederikssundmotorvejen

  Regeringen og Socialdemokratiet har noteret sig, at VVM-undersøgelsen af en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren forventes offentliggjort i august/ september 2002, hvorefter der gennemføres en offentlighedsfase på 8 uger.

  Regeringen og Socialdemokratiet forudsætter på denne baggrund, at etableringen af en højklasset vej i Frederikssundfingeren kommer til at indgå i prioriteringen i forbindelse med regeringens investeringsplan for perioden frem til 2010.

  3. Jernbanestrækningen Lejre-Vipperød

  Parterne forudsætter, at jernbanestrækningen Lejre-Vipperød vil blive belyst i forbindelse med regeringens investeringsplan for perioden frem til 2010.

  -Jeg er tilfreds med, at Socialdemokratiet er enige om denne ændring på den meget vigtige strækning, i det vi med forliget er med til at tilføre Herning-Holstebroområdet dynamik samtidig med, at vi opnår en langt bedre trafiksikkerhed på nævnte strækninger, siger trafikminister Flemming Hansen.