Togbetjening af strækningen Tønder – Niebüll

05. juli 2002

Det tyske Trafikministerium for Slesvig-Holsten har meddelt, at man fra tysk side ikke ønsker at indgå kontrakt med Arriva vedr. helårstrafik af strækningen mellem Tønder og Niebüll.

Baggrunden er, at den samlede pris for trafikken vurderes for høj, uanset, at man fra dansk side ekstraordinært har tilbudt at bidrage med godt 1 mio. kr. årligt til at medfinansiere togtrafikken på strækningen.

Den tyske beslutning indebærer, at der ikke som oprindeligt forudsat vil kunne drives gennemgående helårstrafik, dvs. uden togskifte  mellem Esbjerg og Niebüll. Togtrafikken på strækningen er i 2001 og 2002 gennemført af DSB som en særlig trafik i sommerperioden uden tilskud fra staten. 

Den Slesvig-Holstenske trafikminister har oplyst, at man fra tysk side er indstillet på at gennemføre et fornyet udbud af trafikken isoleret for strækningen Tønder og Niebüll og at man ønsker at drøfte gennemførelsen med Trafikministeriet.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

Jeg er skuffet over, at vi nu ikke kan tilbyde gennemgående trafik fra Esbjerg over grænsen til Niebüll med videre forbindelse til Kiel. Jeg anser trafikken for interessant for regionen og på den baggrund er regeringen sammen med Folketingets partier også gået langt for at finde en løsning med tyskerne. Jeg er dog glad for tilkendegivelserne fra min slesvig-holstenske kollega om, at han fortsat gerne vil fremme trafikken på strækningen. Jeg har derfor bedt mine embedsmænd om at tage kontakt til Trafikministeriet i Kiel for at afklare tyskernes eventuelle forventninger til dansk deltagelse i et evt. kommende udbud.