Trafikminister Flemming Hansen’s kommentar til en mulig dispensation for Metroen:

09. oktober 2002

-Jeg vil understrege, at den sikkerhedsmæssige godkendelse af Metroen alene beror på Jernbanetilsynets vurdering. Jeg har fuld tillid til, at Jernbanetilsynet kan vurdere, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at Metroen kan bringes i drift.