Trafikminister Flemming Hansen sikrer bedre jernbanebetjening i Midt- og Vestjylland

22. maj 2002

 

Trafikminister Flemming Hansen har efter grundige overvejelser sammen med et bredt politisk flertal bestående af blandt andre Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Danske Folkeparti og Radikale Venstre, besluttet at købe ekstra myldretidstrafik til de midt- og vestjyske togstrækninger, som skal betjenes af ARRIVA fra 2003.

ARRIVA har indenfor rammerne af kontrakten med Trafikministeriet arbejdet intensivt med at revidere den foreløbige køreplan, som selskabet præsenterede ultimo februar 2002. ARRIVA har således tilpasset køreplanen til mange af de lokale ønsker.

Der har dog fortsat været problemstillinger, som ARRIVA inden for de givne rammer ikke har været i stand til at løse, og Trafikministeriet har på denne baggrund forhandlet med ARRIVA om et tilkøb af ekstra myldretidstrafik.

Partierne bakker på denne baggrund op om, at Trafikministeren kan indgå en tillægskontrakt med ARRIVA om ekstra myldretidstrafik, der med visse variationer mellem de forskellige strækninger sikrer en myldretidsbetjening, som stort set modsvarer dagens niveau. Myldretidsbetjeningen sikres ved de eksisterende MR-tog, der i dag betjener strækningerne i det midt- og vestjyske. Der vil blive tale om en 3-årig tillægskontrakt, med mulighed for forlængelse med yderligere 5 år. Prisen er 6,5 mio.kr for det første år stigende til 8,7 mio.kr. i år 2005.

-Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Vi har lyttet til kundernes ønsker, og jeg er glad for den betydelige politiske opbakning til at udvide kontrakten med ARRIVA, således at vi kan imødekomme langt de fleste lokale ønsker til trafikbetjeningen. Det har vi taget konsekvensen af, og med den nye aftale sikrer vi en god betjening, der fortsat er væsentligt billigere for staten end den hidtidige betjening. 

-Der har været en meget grundig dialog med brugerne i området, og vi må erkende, at udformningen af udbuddet med de frihedsgrader, som det har været målsætningen at give operatøren, ikke har sikret helt så mange myldretidstog, som kunderne har ønsket. ARRIVA har nu mulighed for at tilpasse køreplanen til den kritik, som der har været.