Gå til hovedindhold

Trafikminister Flemming Hansens kommentarer til ”Post til døren”:

Indhold

    Post Danmark A/S har udtrykt ønske om, at postkasseanlæg/brevsprækker i bygninger opført før 1974 skal placeres i opgangen eller uden for bygningen i lighed med, hvad der gælder for bygninger opført efter 1974.

    Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

    -Det er en politisk beslutning, hvorvidt borgerne skal have bragt post til døren eller om borgerne selv skal hente deres post fra en centralt placeret postkasse eller brevsprække.

    -Jeg vil ikke lægge skjul på, at det ligger mig meget på sinde, at også fru Jensen på 6. sal kan få bragt sin post til døren.

    -Spørgsmålet vil blive overvejet nøje, før der tages en endelig beslutning, og det indgår som et af de emner, som en arbejdsgruppe, der ser på den fremtidige postpolitik, også beskæftiger sig med.