Gå til hovedindhold

Trafikministeren skal diskutere de store udfordringer inden for transportsektoren med Europa-Parlamentet

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen skal tirsdag den 9. juli 2002 kl. 15.00 i Europa-parlamentet i Bruxelles præsentere det danske formandskabsprogrammet på transportområdet for Europa-Parlamentets udvalg om Regionalpolitik, transport og turisme.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg ser meget frem til mødet med Europa-Parlamentets udvalg. Inden for transportområdet er hovedparten af sagerne under den fælles beslutningstagen mellem Rådet og Parlamentet. Derfor er det yderst vigtigt, at samarbejdet mellem Rådet og Parlamentet fungerer optimalt. Europa-parlamentet er derfor en vigtig samarbejdspartner for det danske EU-formandskab.

  -Den europæiske transportsektor står over for nogle spændende udfordringer de næste år. Jeg ser frem til at få lejlighed til at drøfte disse udfordringer med Europa-Parlamentets udvalg, udtaler Trafikminister Flemming Hansen.

  Prioriteterne er luftfart og jernbane.

  Under det danske EU-formandskab vil de vigtigste sager inden for transportområdet være skabelsen af et Fælles Europæisk Luftrum og Den anden Jernbanepakke.

  Om det fælles europæiske luftrum udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Vi vil under det danske EU-formandskab gøre vores yderste for at få vedtaget at skabe et Fælles Europæisk Luftrum. Der er min opfattelse, at det er nødvendigt for at sikre en effektiv, velfungerende og sikker lufttrafik i EU.

  Om den anden jernbanepakke udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Det er nødvendigt at søge at skabe fornyet dynamik i den europæiske jernbanesektor. Formålet med forslagene  er at forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer og dermed forsøge at forbedre miljøet i EU. Som formandskab vil vi derfor forsøge at nå så langt med den anden jernbanepakke som muligt.

  Under det danske formandskab vil man endvidere søge at opnå enighed om en række forslag, herunder om kompensation ved boardingafvisning, retningslinier for det transeuropæiske transportnet og støtteprogrammet ”Marco Polo”.