Gå til hovedindhold

Trafikministerens kommentar til Rigsrevisionens beretning om Banestyrelsen

Indhold

   

  -Det er alvorlig læsning, udtaler trafikminister Flemming Hansen, men Rigsrevisionens beretning giver et godt input til de ændringer i jernbanesektoren, der skal ske i de kommende år. Både Trafikministeriet og Banestyrelsen kan anvende beretningens resultater i det videre arbejde.

  I 1999 indgik den daværende regering en femårig aftale med SF og Enhedslisten om en række indsatsområder i jernbanesektoren, og den indebar krav om bl.a. effektivisering af Banestyrelsen, salg af Rådgivningsvirksomheden, offentligt udbud af det banetekniske entreprenørarbejde samt sporfornyelsesaktiviteter.

  Indholdet i aftalen er ført videre efter regeringsskiftet, og Rigsrevisionen har nu set nærmere på hvorledes Banestyrelsen har levet op til kravene i perioden 1997-2001.

  I anledning af Rigsrevisionen beretning om Banestyrelsen udtaler trafikminister Flemming Hansen videre:

  -I de sidste syv år har jernbanen i Danmark undergået en gennemgribende forandring. Jernbanen er i gang med en liberaliseringsproces, der bl.a. har resulteret i krav om effektivisering og konkurrenceudsættelse af Banestyrelsen, som blev oprettet for kun fem år siden.

  -Banestyrelsen overvåger løbende jernbanenettets tilstand, men det er et klart krav, at metoderne til at kunne dokumentere situationen skal forbedres. Banestyrelsen skal mere systematisk bruge viden om jernbanenettets tilstand i planlægning og prioritering af indsatsen på jernbanenettet til vedligeholdelse og fornyelser. Jeg har derfor aftalt med Banestyrelsen, at der inden årets udgang ligger en handlingsplan for, hvordan styringen af jernbanenettets tilstand skal forbedres de kommende år.

  -Jernbanen spiller en vigtig rolle i Danmarks samlede transportbillede. Det er derfor væsentligt, at vi har sikkerhed for, at der sættes ind præcist, hvor behovet er størst.

  -Vi må gøre os klart, at Banestyrelsen i denne sag er startet på bar bund. Der findes intet internationalt anerkendt regelsæt for dokumentation af jernbanens tilstand at læne sig op ad. Jeg er bekendt med, at Banestyrelsen har ca. 50 forskellige registre og databaser, som tilsammen med tekniske oplysninger om jernbanekomponenterne danner grundlag for jernbanens tilstand. Der er således dokumentation, men den er endnu ikke samlet ét sted.

  -Det er min opfattelse, at Banestyrelsen er i gang med forbedringer på en lang række punkter f.eks. vedrørende Banestyrelsens økonomistyring.

  -Der blev i 1999 stillet omfattende krav til omstillinger og effektiviseringer i Banestyrelsen, og det kræver tid at realisere. Trafikministeriet har derfor også aftalt med Banestyrelsen, at både den løbende rapportering og status ved udgangen af 2004 indeholder håndfaste resultater. Tendensen er klar, og jeg har tillid til, at ledelsen kan føre dette igennem. Jeg har konstateret, at Banestyrelsen allerede har leveret positive resultater i forhold til dokumentationen, resultatstyringen og overblikket over vedligehold og fornyelse af jernbanenettet, - en indsats, der blev begyndt i 2000.

  -Trafikministeriet har uafhængigt af Rigsrevisionens rapport igangsat overvejelser af, hvordan vi kan styrke Banestyrelsens rolle f.eks. gennem dannelse af et statsligt netselskab med en bestyrelse i spidsen, som kan støtte den daglige ledelse.